iJOBBDAGENE 2016

Startskudd på jobbdugnad

Økende arbeidsledighet, flyktningstrøm, en stor gruppe unge utenfor arbeidslivet og mange personer med nedsatt arbeidsevne: Arbeidsinkludering er mer sentralt enn noen gang - ikke minst på iJobbdagene.

Både statsminister Erna Solberg og NHO-sjef Kristin Skogen Lund deltar på iJobbdagene i januar.

Publisert 02.12.15

Arbeidslivspolitikk

iJobbdagene 12. og 13. januar markerer et startskudd på en jobbdugnad. Statsminister Erna Solberg, Nav-sjef Sigrun Vågeng og NHO-sjef Kristin Skogen Lund kommer alle til arrangementet, som Attføringsbedriftene i NHO Service står bak. Dette er Attføringsbedriftenes største arrangement og forrige gang, i 2014, var 600 personer samlet på Gardermoen.

- Vi ser nå konturene av en situasjon hvor alle gode krefter må trekke i samme retning for å flest mulig i jobb. Økende arbeidsledighet og flyktningstrøm kommer utenpå de utfordringene vi allerede har med de mange som sliter utenfor arbeidslivet. 2016 må være et år hvor inkluderingsapparatet i hele sin bredde fungerer optimalt og iJobbdagene blir på mange måter et startskudd for dugnaden som må til, sier informasjonssjef Per Christian Langset i Attføringsbedriftene.

- Og til tross for utfordringene er det er mye som peker i riktig retning, ikke minst viser Ringer i Vannet vei.

Etter NHOs årskonferanse

iJobbdagene er en naturlig fortsettelse av temaet på NHOs årskonferanse Remix. Det blir ikke bare fokusere på dagens utfordringer, men også morgendagens arbeidsliv og hvordan drive arbeidsinkludering i framtiden. Trolig skjer det større endringer i arbeidslivet de neste 10 årene enn det vi har opplevd de foregående 30 år. Teknologisk utvikling, digitalisering og krav til kompetanse vil trolig innebære at svært mange av dagens jobber forsvinner.

Øvrige innledere er blant annet Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk Analyse, som skal se inn i glasskulen, samt Abelia-direktør Christine Korme, som har bakgrunn både fra Microsoft og TV2 og Marthe Gerhardsen fra tenketanken Agenda.

Integrering av flyktninger i jobb vil også bli et sentralt tema, og både statsråd Solveig Horne og IMDI-direktør Geir Barvik kommer.