INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Store forskjeller i sykefraværet

Nye KS-tall viser et samlet sykefravær på 9,8 prosent i kommunal sektor, ifølge NRK-oppslag. NHO-bedriftene har redusert sykefraværet med over 20 prosent siden 2001, da IA-avtalen trådte i kraft.

Avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO, Alf Åge Lønne.

Publisert 23.02.15

Arbeidslivspolitikk

- NHOs medlemsbedrifter har vist at det er fullt mulig å redusere sykefraværet med dagens sykelønnsordning, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Alf Åge Lønne. Han viser til en reduksjon i sykefraværet blant NHO-bedriftene på 21 prosent siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001. Best ut kommer Norsk Industris medlemsbedrifter, som har redusert sykefraværet med over 35 prosent siden 2001.

Må forankres i ledelsen

- Disse resultatene kommer ikke av seg selv. Sykefraværet reduseres ikke bare ved å undertegne en IA-avtale. På samme måte som et medlemskap i et treningsstudio ikke gjør deg til toppidrettsutøver. Det må en innsats til, sier Lønne.

NHO-medlemmene har vist at det nytter. - Vi mener at også andre sektorer kan redusere sitt fravær, men det krever en målrettet innsats, sier han. - Først og fremst krever det en forankring i ledelsen i bedriften. Klare og omforente spilleregler og godt arbeidsmiljø med solid samarbeid er insentiver som gir effekt. Også sykmelder bør tenke på muligheter på arbeidsplassen ved en eventuell sykmelding. Kontakt med arbeidsplassen under sykefraværsperioden er en viktig faktor for å få den sykmeldte raskere tilbake i arbeid, sier Lønne.

IA-arbeidet har vært godt forankret i  NHO-felleskapet helt siden IA-avtalen ble signert i 2001. - Dette er et dedikert arbeid, som igjen gir resultater, sier han. 

Bruk eksisterende lovverk

Lønne viser til at det ligger et potensial på arbeidsplassen, men at det også ligger et potensial hos NAV. - I Hedmark har de redusert fraværet med 8 prosent ved å styrke håndhevingen av aktivitetskravet for den sykemeldte som allerede ligger i lovverket, sier han.

- Sykefraværet er ikke skjebnebestemt eller utelukkende påvirkbart med økonomiske insentiver, målrettet arbeid i bedriften viser at det er mulig å redusere sykefraværet også med andre virkemidler, sier Lønne.

Kontakt oss

Ann-Torill Benonisen Indreeide

Spesialrådgiver

Arbeidsliv

atbi@nho.no
Telefon
23088438
Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305