Styrker bedriftsintern opplæring

NHO og LO får ønsket sitt oppfylt når regjeringen nå styrker satsingen på bedriftsintern opplæring (BIO). Her er alt du trenger å vite om tiltaket.

Partene i arbeidslivet har fått ønskene sine usedvanlig raskt oppfylt av regjeringen.

Publisert 25.09.15

Arbeidslivspolitikk

- Det er kjempebra at Regjeringen reagerer så raskt. Her har de brukt en uke på å omsette et felles ønske fra partene til en realitet – som et effektivt kortsiktig tiltak mot økende arbeidsledighet. Det er svært gledelig, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

Forrige uke hadde LO og NHO, sammen med Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Industri og Norsk Olje og Gass, et felles møte med arbeidsministeren og finansministeren hvor de overleverte felles brev med ønske om en økt satsing på BIO.

Tiltaket er ment å opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er særlig alvorlige for arbeidsmarkedet.

Gjennom dette tiltaket kan bedrifter motta tilskudd til opplæring av egne ansatte ved større omstillinger, som et alternativ til permittering. Tiltaket ble tatt i bruk under finanskrisen med gode erfaringer.

Her er alt du trenger å vite om tiltaket:

Spørsmål og svar om bedriftsintern opplæring

Les mer på NAVs informasjonsside

Hjørnesteinsbedrifter fikk avslag

- Vi har fått tilbakemeldinger om at flere viktige hjørnesteinsbedrifter på Møre har søkt om midler i høst og fått avslag fordi NAV på Nord-Vestlandet ikke har ledige tiltaksmidler til dette.

Dette er et tiltak som ikke er så godt kjent, og som vi tror flere bedrifter med permitterte ansatte kan ha nytte av. Det er derfor også positivt at Regjeringen, sammen med partene, skal gjøre ordningen bedre kjent.

Regjeringen har varslet følgende endringer:

  • Støtte i 26 uker (mot 13 i dag)
  • Skal jobbes for å gjøre ordningen bedre kjent
  • Midlene økes og kanaliseres mot Sør- og Vestlandet
  • Endringen trer i kraft 10. oktober