REVIDERT NASJONALBUDSJETT

Styrker lærlingeordningen

Regjeringen foreslår 15 millioner kroner for at oppsagte og permitterte lærlinger skal få fullført fagutdannelsen. – Svært positivt, sier NHOs kompetansedirektør, Are Turmo.

#205

NHOs kompetansedirektør Are Turmo mener det er svært bra at Regjeringen tar grep i revidert nasjonalbudsjett for å styrke lærlingordningen.

Publisert 11.05.16

Arbeidslivspolitikk

NHO mener det er svært bra at Regjeringen tar grep i revidert nasjonalbudsjett for å styrke lærlingordningen i en tid med lavkonjunktur, gjennom ekstra tilskudd til fylkeskommunene på 15 millioner kroner.

Midlene rettes særlig mot permitterte og oppsagte lærlinger slik at de skal kunne fullføre fagutdanningen.

– Det er viktig å understreke at det sjelden er økonomiske motiver som gjør at bedriftene ikke lenger kan ha lærlingene, men mangel på arbeidsoppgaver, sier Turmo.

NHO er også fornøyd med at Regjeringen foreslår å styrke tiltakene "Basiskompetanse i Arbeidslivet" og "Basiskompetanse i Frivilligheten" med totalt 20 millioner kroner. Dette er ordninger som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet. Tiltakene samles nå under det nye navnet Kompetanse+.

NHO mener at voksne som trenger det bør få mulighet til å styrke sine grunnleggende ferdigheter og sin tilknytning til arbeidslivet. BKA-ordningen legger til rette for at arbeidsgivere kan gi ansatte mulighet til å styrke slike ferdigheter.

Økning av støtten til DEMO 2000 er et fint håndslag til en olje- og gassnæring som sliter med betydelige utfordringer.