RINGER I VANNET

Suksessen videreføres

- Ringer i Vannet har lykkes godt med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet tar utgangspunkt i bedriftenes behov for å skape riktig jobbmatch, sier NHOs avdelingsdirektør i Arbeidsliv, Alf Åge Lønne.

NHOs avdelingsdirektør i Arbeidsliv, Alf Åge Lønne og HR-leder An Nguyen ved Radisson Blu/Park Inn Alna.

NHOs avdelingsdirektør i Arbeidsliv, Alf Åge Lønne og HR-leder An Nguyen ved Radisson Blu/Park Inn Alna. (Foto: Per Christian Langset)

Publisert 27.03.15

Oslo og Akershus, Arbeidslivspolitikk, Ringer i vannet

Lønne åpnet Ringer i Vannets fagdag 25. februar med å fortelle at NHOs Arbeidsmiljøfond nå har bevilget midler for å videreføre prosjektet.

Tar utgangspunkt i bedriftens behov

- IA-avtalens delmål 2 om å inkludere flere i arbeidslivet har vi ikke lykkes godt nok med. Det påhviler arbeidsgivere et stort ansvar å oppnå bedre resultater på dette området. Vi har forsøkt ulike prosjekter opp gjennom årene, uten suksess. Ringer i Vannet er annerledes fordi metodikken tar utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft for å skape riktig jobbmatch. Den viktige kartleggings- og koordineringsjobben som utføres av Key Account Managere (KAM) i attføringsbedriftene tror jeg spiller en avgjørende rolle for at vi lykkes med prosjektet, sier Lønne.

Flere bedrifter og bransjer skal involveres 

Han viser blant annet til internasjonal forskning som peker på at tett og strukturert samarbeid ofte har vært nøkkelen for suksessrike prosjekter knyttet til for eksempel sykefravær. - Det unike med Ringer i Vannet-metodikken er at vi benytter en tilsvarende innfallsvinkel også på arbeidsinkludering. Vi tror nettopp denne metodikken har overføringsverdi til andre, og vi har ambisjoner om å involvere enda flere bransjer og bedrifter i satsingen. Derfor er Ringer i Vannet NHO-felleskapets hovedsatsing på delmål 2, sier Lønne.

Ringer i Vannets prosjektledere: Ingunn Blauenfeldt Christiansen, Jon Grimsgaard, Margrethe Gjessing, Torill Myklebust og Kjersti Granaasen. (Foto: Per Christian Langset)

En annerledes rekrutteringsstrategi

Under fagdagen fortalte HR-leder An Nguyen ved Radisson Blu/Park Inn Alna om hotellets erfaringer med rekruttering gjennom Ringer i Vannet.

- Hospitering av deltakere som har vært utenfor arbeidslivet har vi forsøkt før. Men for ofte ble det en mismatch mellom forventninger hos oss og støtteapparatet, og hvor deltakerne havnet i en skvis. Oppfølgingen var også varierende. Det unike med Ringer i Vannet er at det er en nyskapende metodikk, hvor vi gjennom tett kontakt med KAM i attføringsbedrift kan kartlegge vårt nåværende og framtidige behov. Vi får mulighet til å "teste" en person, og vi har en kanal å forholde oss til. Dette gir en helt annen trygghet, sier hun. Hotellet har ansatt 5 personer gjennom Ringer i Vannet, og erfarer at det har gitt en positiv effekt, sier Nguyen.

- I tillegg til at vi ser det som et samfunnsbidrag, gir det oss store gevinster. Vi har fått personer med stort engasjement og som er lojale. Det er dokumentert at engasjement skaper bedre resultater og bedre service, sier hun.

Les mer om Ringer i Vannet-fagdagen 25. februar, som samlet over 130 veiledere og jobbkonsulenter i attføringsbedrifter.

 

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652