Sykefraværet går fortsatt ned

Sykefraværnivået er nå på 6,4 prosent, ifølge nye tall som er sesong- og influensajustert.

Publisert 13.03.15

Arbeidslivspolitikk

Det har vært en nedgang på 13,6 prosent for det egenmeldte fraværet, og 0,8 prosent nedgang for det legemeldte sykefraværet.

Ser man bort fra sesongjusteringen og sammenlikner 4. kvartal 2014 med 4.kvartal 2013, er det en liten økning i det legemeldte fraværet på 0,6 prosent.

Store kjønnsforskjeller

Det er imidlertid store kjønnsforskjeller i sykefraværet. Mens det var en nedgang på 0,9% for menn, var det en økning på 2% for kvinner i samme periode.

Det fins relativt omfattende forskningslitteratur som prøver å forklare kjønnsforskjellene i sykefravær. Vanlige forklaringsmodeller er kjønnsdelt yrkesvalg, der kvinners fravær knyttes til arbeidsbelastninger, dobbeltarbeidshypotese og biologiske forskjeller.

Det høyeste fraværet, er i helse- og sosiale tjenester.

Næringer med størst reduksjon i sykefravær fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 er Overnatting og servering med 4,8 % nedgang, jordbruk, skogbruk og fiske med 3,1 % reduksjon og bygg og anlegg med 2,4 % reduksjon.

- Det er positivt at vi fortsatt på nasjonalt nivå har nedgang i sykefraværet, sier avdelingsdirektør Alf Åge Lønne i Arbeidslivsavdelingen i NHO.

Men han er urolig over økningen i sykefraværet blant kvinner.

- Økningen i kvinners fravær bør bekymre oss. Her er det tydeligvis et potensiale for reduksjon.

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385