Sykefraværet kan påvirkes

Sykefraværet reduseres ikke bare ved å undertegne en IA-avtale. På samme måte som et medlemskap i et treningsstudio ikke gjør deg til toppidrettsutøver. Det må en innsats til, skriver Svein Oppegaard i NHO.

Målrettet arbeid i bedriften viser at det er mulig å redusere sykefraværet.

Publisert 27.11.14

Arbeidslivspolitikk

Torsdag 27. november møtes partene i arbeidslivet på den nasjonale IA-konferansen.  I år handler det om arbeidsplassen, frafallsproblematikk og hvordan vi best skal forebygge sykefravær.

NHO bedriftene har vist at det er fullt mulig å redusere sykefraværet med dagens sykelønnsordning. Våre medlemsbedrifter har siden den første IA-avtalen ble inngått i 2001 redusert sykefraværet med 21,1 prosent.

Disse resultatene kommer ikke av seg selv. Sykefraværet reduseres ikke bare ved å undertegne en IA-avtale. På samme måte som et medlemskap i et treningsstudio ikke gjør deg til toppidrettsutøver. Det må en innsats til. Vi mener at også andre sektorer kan redusere sitt fravær.

Finansdepartementet anslår at de totale kostnadene til sykefravær i 2013 var 59 milliarder kroner. 40 prosent av de totale kostnadene, om lag 24 milliarder kroner, er arbeidsgivers direkte utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden de første 16 dagene. I tillegg kommer kostnader ved langtidsfravær i form av tapt produktivitet og kostnader til vikar, oppfølging, tilrettelegging og gradert sykemelding m.m. Folketrygden dekker de resterende 35 milliardene, men også her bidrar arbeidsgiverne gjennom arbeidsgiveravgiften som er en viktig finansieringskilde for folketrygden.

Sykefraværet er ikke skjebnebestemt eller utelukkende påvirkbart med økonomiske insentiver. Målrettet arbeid i bedriften viser at det er mulig å redusere sykefraværet med andre virkemidler. Det er derfor viktig at alle aktører gjør sin del av jobben for å få et felles løft for å redusere fraværet.