Arbeidsrett

Tariffens ABC

Tariffoppgjøret står for døren. I en ny bok om arbeidstvistloven får du hjelp til å forstå mer av sentrale begreper og bestemmelser i tariffspørsmål. Boken er skrevet av advokater fra både forhandlings- og arbeidsrettsavdelingen i NHO.

Publisert 10.03.14

Arbeidslivspolitikk, Lønnsoppgjøret

I boken redegjøres det for rettsreglene og det brukes en rekke illustrerende eksempler som viser hvordan arbeidstvistloven har utviklet seg gjennom lovens 100-årige historie. – Vi er stolte av å få materialisert noe NHOs kunnskap og erfaringer på dette sentrale fagområdet i én bok. Vi håper den blir et nyttig oppslagsverk som hjelper medlemmene våre til å få innsikt i hvordan loven skal forstås og anvendes, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Les mer om boken her

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Tariff og medlemstjenester

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395