Stadig flere kombinerer fast jobb og det å være selvstendig næringsdrivende

En ny MENON-rapport viser at antallet som kombinerer fast jobb med selvstendig næringsvirksomhet har økt med 13 prosent de siste ti årene.

#205

– Vi ser at de som er selvstendig næringsdrivende er en viktig gruppe som representerer tilgang på viktig kompetanse for næringslivet, sier Kristina Jullum Hagen i NHO. Foto: Moment Studio

Publisert 16.06.16

Arbeidslivspolitikk

– Dette bidrar til verdiskaping, sier Kristina Jullum Hagen i NHO. Hagen mener det er positivt at stadig flere prøver ut mulighetene for å skape ny virksomhet.

– Det kan være flere grunner til at man ønsker å være sin egen arbeidsgiver, det gir en fleksibilitet og for mange handler det om å kunne dyrke interessen sin, samtidig som man driver med verdiskaping, sier hun.

En annen grunn til at flere velger denne kombinasjonen er fremveksten av ny teknologi. På NHOs årskonferanse ble de teknologiske mulighetene satt på dagsorden. Og vi har en pågående debatt om hvordan vi skal forholde oss til selskapsmodeller som Uber og Airbnb.

– Vi ser også at de som er selvstendig næringsdrivende er en viktig gruppe som representerer tilgang på viktig kompetanse for næringslivet. Selv om vi vet at bedriftene våre fortrekker faste ansettelser kan mange ha behov for å hente inn kompetanse på andre måter, sier Kristina Jullum Hangen.

Les hele rapporten: Selvstendig næringsdrivende i Norge.