Slik forhandler du lønn med dine ansatte

Her er ti viktige punkter du som leder bør ta hensyn til ved forhandling med de ansatte om eventuelle lønnstillegg. 

Forhandlingene skal være "reelle" – begge parter må ta og gi for å komme fram til et resultat. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 08.05.15

Arbeidslivspolitikk, Tariffoppgjør og lønnsdannelse

1. Involver tillitsvalgte 

Legg opp til en god og effektiv prosess med de tillitsvalgte hvor du på forhånd fastsetter møtetidspunkt og antall møter. 

2. Lær av tidligere oppgjør

Få oversikt over historien bak tidligere oppgjør i bedriften og virkningsdato for tilleggene. Hva kan forbedres?

3. Utnevn bedriftens forhandlingsutvalg

Dette er maks tre personer fra hver av partene.

NHO mener:

  • Bedriftene skal håndtere mest mulig av lønnsdannelsen lokalt
  • Bedriftene bør ha lønnssystemer som gjør det lønnsomt å bidra med innsats og gode resultater
  • Både ledelse og tillitsvalgte må bidra til gode prosesser
  • Lønn bør fastsettes etter kjente kriterier

4. Presenter bedriftens virkelighet

Forberede en samlet presentasjon av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet.

5. Krav legges frem

De ansatte og tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene.

6. Forhandlingene skal være "reelle" 

Begge parter må ta og gi for å komme fram til et resultat. Forhandlinger er ikke matematikk.

7. Ledelsen bestemmer

Bedriftens ledelse har til slutt styringsrett på lønnsrammen og kan fastsette denne ensidig.

8. Fordeling av lønnstillegg

Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering basert på kjente kriterier. Fordeling av lønnstilleggene er et forhandlingstema når det foreligger kollektive satser.

9. Sett opp skriftlig protokoll

Den undertegnes av begge parter.

10. Involvering av organisasjonene

I noen tilfeller kan tillitsvalgte bringe saken inn for organisasjonene til behandling eller gjennomføre nedsatt arbeidstempo. Sjekk med din landsforening om dette.

Last ned sjekkliste for gjennomføring av lokale lønnsforhandlingerLes mer om bakgrunnen for lokale lønnsforhandlingerLønnssystem, lønnspolitikk, lønnsstatistikk med mer

Kontakt oss