Varslingsbestemmelsene er evaluert

- Jeg er glad for at evalueringsrapportene gir et bilde av at varslingsreglene har bidratt til økt ytringsfrihet for arbeidstakerne og i store trekk fungerer etter hensikten, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i dagens pressemelding.

Publisert 27.06.14

Arbeidslivspolitikk

- Det er viktig at arbeidstakerne både kan og vil si ifra om kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Derfor må vi ha et godt og klart lovverk som gir varslerne det vernet de trenger, sier han.

Da arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling kom i 2007, var forutsetningen at reglene skulle evalueres etter en tid. Advokatfirmaet Arntzen de Besche og forskningsstiftelsen Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjennomført en evaluering.

- Nå skal jeg studere evalueringsrapportene nøye og vurdere alle sider med tanke på behov for endring og oppfølging, inklusive eventuelle endringer i regelverket og myndighetenes oppfølging. Deretter vil jeg drøfte videre oppfølging med partene i arbeidslivet, som for øvrig har deltatt i en referansegruppe i evalueringsprosjektet. Jeg vil også finne en egnet måte å ta saken opp med Stortinget, sier statsråden.

 

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Tariff og medlemstjenester

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395