Viktig dom: Bemanningskontrakten er lovlig

Tingretten har slått fast at kontraktsformen "fast ansatt uten lønn mellom oppdrag" er lovlig.

Bygningsarbeidere

Illustrasjonsfoto. (Foto: Maskot)

Publisert 24.03.17

Arbeidslivspolitikk

– Dette har vært en ansettelseskontrakt bemanningsbransjen har benyttet gjennom flere år. For NHO er det viktig å få avklart at dette er en lovlig kontraktsform, sier NHO-direktør Nina Melsom. 

Basert på en konkret vurdering kom Bergen tingrett til at de seks saksøkerne som var ansatt i et bemanningsselskap i Hordaland, hadde krav på fast ansettelse i en bestemt stillingsprosent.

Retten fant det ikke bevist at saksøkerne har hatt et reelt stillingsvern, noe som er helt sentralt når man skal vurdere om man har en fast ansettelse eller ikke.

Retten har også lagt til grunn at de seks saksøkerne ikke har forstått at de hadde frihet til å takke nei til tilbudte oppdrag. Ved bruken av kontraktsformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, er dette et vesentlig kjennetegn.

Dommen er ikke rettskraftig.

Lønns- og arbeidsvilkårene for de bemanningsansatte har også en poilitisk side. Her har NHO nylig hatt et politisk utspill, som vil skape større klarhet og forutsigbarhet for bransjen og for de ansatte. Mer om dette utspillet i saken under:

Les også: Ønsker forutsigbare ansettelsesforhold for bemanningsansatte