Viktig fleksibilitet

Arbeidsminister Robert Eriksson vil drøfte omstridte arbeidskontrakter i bemanningsbransjen med partene i arbeidslivet.

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Publisert 24.06.15

Arbeidslivspolitikk

- Når det gjelder NHOs synspunkter på bemanningsbransjens arbeidskontrakter har NHO vært tydelige på at rettstilstanden er klar, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Reglene om arbeidsleie står fast

- Det er ikke noe i veien for at fast ansettelse i bemanningsbedriftene organiseres som en rett til arbeid ved behov, eksempelvis slik at den ansatte står på en liste hos bemanningsbedriften med fortrinnsrett til arbeid når bemanningsbedriften får oppdrag. Utvalget som så på reglene om arbeidsleie på slutten av 90-tallet fant ikke grunn til å stille spørsmål ved dette utgangspunktet. Det har heller ikke skjedd i ettertid, tross av omfattende lovarbeider knyttet til arbeidsleiereglene, sier Oppegaard.

Det vises i den forbindelse til en kronikk av 2. mars i Klassekampen, skrevet av adm. direktør i NHO Service, Petter Furulund og avdelingsdirektør i NHO, Nina Melsom.

Åpen for dialog om politikkutformingen

- NHO er samtidig åpen for å ha en god dialog. Vi vil således takke ja til Erikssons invitasjon, og hvor han til Klassekampen, 24. juni, gir uttrykk for at han vil sette seg ned sammen med partene i arbeidslivet og få på bordet de ulike synspunktene som gjør seg gjeldende, sier Oppegaard.

- I fall snakker vi imidlertid ikke om dagens rettstiltilstand, men heller om hvordan politikkutformingen skal være, sier han.

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Mobil
97540917
Anne Birgitte Hjelseth

Kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

Anne.B.Hjelseth@nho.no
Mobil
92429810