Viktige lovendringer trer i kraft 1. juli

Her får du full oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven og reglene for permittering.

Fra 1. juli blir det økt adgang for midlertidige ansettelser, økt aldersgrense, ny mulighet for fleksibel arbeidstid og endringer i regler for permittering. Illustrasjonsfoto: Istock. 

Publisert 23.06.15

Arbeidslivspolitikk

Stortinget har vedtatt flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven som vil ha stor betydning for deg som arbeidsgiver. 

Økt adgang til midlertidig ansettelser

For å gi bedriftene en større mulighet til å teste ut om det er marked for å flere arbeidsplasser er det nå anledning  til å ansette midlertidig i inntil ett år på generelt grunnlag. Denne muligheten til midlertidig ansettelser kommer i tillegg til de mulighetene som ligger i regelverket pr. i dag. 

Spørsmål og svar om nye regler for midlertidige ansettelser

Aldersgrensene heves
Fra 1. juli endres adgangen til å ha  bedriftsinterne aldersgrense fra 67 år til 70 år, men det er gitt overgangsordninger for de bedriftene som har bedriftsinterne aldersgrenser pr i dag. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år. I disse to sakene er all informasjon du trenger:

Viktig å vite om nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven
Spørsmål og svar om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Mulighet for fleksibel arbeidstid

Nye regler for arbeidstid vil gjøre det mer fleksibelt for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gir muligheter for å jobbe mer i perioder det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i roligere perioder.

Spørsmål og svar om arbeidstid
Mer om de nye reglene for arbeidstid

Endrer permitteringsreglene

Regjeringen endrer permitteringsregelverket fra 1. juli, slik at arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

NHO, LO og YS sammen om å få permitteringsreglene endret

Endringer i konkurranseklausuler er utsatt

Avtaleloven regulerer konkurransebegrensede avtaler i arbeidslivet, så som blant annet adgangen til å ta inn karensklausuler.

Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet forslag til nye regler for slike avtaler i arbeidsforhold – nytt kapittel 14 i arbeidsmiljøloven. Komiteen har bedt regjeringen om en ny vurdering av forslaget. NHO ønsker svar på mange av de samme spørsmålene. Dette lovforslaget er utsatt til høsten.

 Mer om konkurranseklausuler og ønske om ny vurdering av "påbudt fallskjerm"

 

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Mobil
97540917
Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Mobil
92236652