Energi og klima

Norges store energiressurser gir norsk næringsliv unike muligheter, direkte gjennom rikelig tilgang på energi, og indirekte som teknologi- og kompetanseleverandør. Miljø- og klimautfordringer er ofte nært knyttet til energibruk og -produksjon. NHO ønsker å tydeliggjøre de muligheter og de utfordringer dette gir for fremtidig verdiskaping.

Energisektoren står for 30 prosent av BNP og 80 prosent av Norges eksportverdier

Nyheter

  • Verdens første hydrogenferje

    Norled, Fjord1 og Boreal er med i konkurransen om å utvikle og drive verdens første hydrogenferje som vil seile i Rogaland.

    10. oktober 2017

Kontakt