Nyheter relatert til NHOs årskonferanse

5. januar 2017 går Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid - av stabelen. Nyhetssaker relatert til temaene på NHOs årskonferanse finner du her.

Nyheter

Publikasjoner

  • OPPDRAG ENERGI

    OPPDRAG ENERGI peker på sentrale nasjonale muligheter for vekst og utvikling i energisektoren i retning av et fremtidig lavutslippssamfunn.

    8. januar 2013
  • Norge som energinasjon

    NHOs Energipanel har utviklet næringslivets helhetlige energipolitiske plattform som knytter sammen norsk energipolitikk, klimapolitikk og næringspolitikk.

    1. mars 2012

Kontakt