Energi og klima

Norges store energiressurser gir norsk næringsliv unike muligheter, direkte gjennom rikelig tilgang på energi, og indirekte som teknologi- og kompetanseleverandør. Miljø- og klimautfordringer er ofte nært knyttet til energibruk og -produksjon. NHO ønsker å tydeliggjøre de muligheter og de utfordringer dette gir for fremtidig verdiskaping.

Energisektoren står for 30 prosent av BNP og 80 prosent av Norges eksportverdier

Nyheter

 • Kan Norge bli en hydrogen-nasjon?

  Norge har forutsetninger for å bli en motor i utvikling og bruk av hydrogen som energibærer. Dette, samt store verdiskapingsmuligheter, er tema på et NHO-seminar i Trondheim 4. november.

  24. oktober 2016
 • - CO2-fond nødvendig for å nå klimamål

  Et CO2-fond kan redusere utslippene fra tungtransporten med 20-50 prosent. - Vi trenger en politikk som virker, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  26. september 2016
 • Reformen av EUs kvotehandelssystem

  I forbindelse med den pågående reformen av EUs kvotehandelsregime EU-ETS, organiserte BusinessEurope nylig en høynivåkonferanse om hvilken virkning det nye systemet vil ha på selskapers investeringsbeslutninger.

  17. oktober 2016
 • Nominér til Næringslivets klimapris 2016

  Foreslå egen eller andres bedrift til Næringslivets klimapris, som NHO, NTNU og ZERO deler ut for tredje gang i år. Frist for nominasjoner er 10. november.

  14. september 2016

Publikasjoner

 • OPPDRAG ENERGI

  OPPDRAG ENERGI peker på sentrale nasjonale muligheter for vekst og utvikling i energisektoren i retning av et fremtidig lavutslippssamfunn.

  8. januar 2013
 • Norge som energinasjon

  NHOs Energipanel har utviklet næringslivets helhetlige energipolitiske plattform som knytter sammen norsk energipolitikk, klimapolitikk og næringspolitikk.

  1. mars 2012

Kontakt