Energi og klima

Norges store energiressurser gir norsk næringsliv unike muligheter, direkte gjennom rikelig tilgang på energi, og indirekte som teknologi- og kompetanseleverandør. Miljø- og klimautfordringer er ofte nært knyttet til energibruk og -produksjon. NHO ønsker å tydeliggjøre de muligheter og de utfordringer dette gir for fremtidig verdiskaping.

Energisektoren står for 30 prosent av BNP og 80 prosent av Norges eksportverdier

Nyheter

 • Ny miljøavtale om NOx

  15 næringsorganisasjoner og staten inngår ny miljøavtale for å redusere utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogenoksider (NOx).

  24. mai 2017
 • Optimistisk løypemelding om klima

  Regjeringens klimamelding er en optimistisk løypemelding om hvordan klimagassene kan kuttes med minst 40 prosent mot 2030. Men NHO vil advare mot å tro at det blir enkelt, slik meldingen kan gi inntrykk av.

  16. juni 2017
 • Forslaget til CO2-fond er et blindspor

  - Regjeringens forslag mangler vesentlige elementer og vil ikke levere det skiftet i teknologi vi trenger. Det sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

  11. mai 2017

Kontakt