Nyheter relatert til NHOs årskonferanse

5. januar 2017 går Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid - av stabelen. Nyhetssaker relatert til temaene på NHOs årskonferanse finner du her.

Nyheter

 • Spørsmål og svar om CO2-fondet

  NHO er glad for at forslaget vårt om et CO2-fond for næringslivet er tatt til følge i statsbudsjettet. Her er alt du må vite om fondet.

  5. desember 2016
 • Eit moderne folkeeventyr

  Tore Ulstein om NHOs Årskonferanse 2017: Det vi gjer no, gjer vi for dei som kjem etter oss. Kva blir våre barnebarns dom over dei val vi tek i dag?

  15. november 2016
 • Mer konkret nasjonal strategi for bioøkonomi

  - NHO er glad for at Regjeringen legger frem en nasjonal strategi for bioøkonomi. Riktig retning er lagt. Neste steg må være en nærmere konkretisering utover "legge til rette for" og "koordinere", sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

  29. november 2016

Publikasjoner

 • OPPDRAG ENERGI

  OPPDRAG ENERGI peker på sentrale nasjonale muligheter for vekst og utvikling i energisektoren i retning av et fremtidig lavutslippssamfunn.

  8. januar 2013
 • Norge som energinasjon

  NHOs Energipanel har utviklet næringslivets helhetlige energipolitiske plattform som knytter sammen norsk energipolitikk, klimapolitikk og næringspolitikk.

  1. mars 2012

Kontakt