- Et godt møte om klimapolitikk

NHO-fellesskapet arrangerte tirsdag dialogmøte om norsk energi- og klimapolitikk med representanter og rådgivere fra Stortingets energi- og miljøkomité.

Fra tirsdagens møte med Stortingets energi- og miljøkomité.

Fra tirsdagens møte med Stortingets energi- og miljøkomité.

Publisert 11.02.15

Energi og klima

- Vi fikk formidlet næringslivets behov for å se klima- og energipolitikk og næringsutvikling i en større sammenheng, og fikk en god og konstruktiv dialog med komiteens medlemmer, sier administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund.

Under møtet presenterte Skogen Lund NHOs innspill til klimameldingen og et nytt klimaforlik, med en tydelig anbefaling til innretning av mål, tiltak og virkemidler i norsk klimapolitikk fram mot 2030.

Sammen med Ole Børge Yttredal (Norsk Industri), Oluf Ulseth (Energi Norge), Gro Brækken (Norsk olje og gass), Arne Skjelle (BNL) og Ove Guttormsen (Norsk Teknologi) presenterte hun NHO-fellesskapets nye energi- og klimapolitiske dokument Norske energiressurser i det grønne kappløpet.

Dokumentet er NHO-fellesskapets innspill til arbeidet med den varslede energimeldingen som skal komme i 2016, og til Norges fremtidige klimapolitikk. I etterkant ble det en god meningsutveksling med politikerne.

- NHO mener norsk klimapolitikk må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster. For oss har det vært viktig å få etablert et skille mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor, og at vi stanser alenegangen og går inn i den europeiske klimadugnaden, sier Skogen Lund.

- Jeg benyttet anledningen til å berømme Regjeringen og støttepartiene for at de har blitt enige om klimamålsetninger som bidrar til å gi norsk næringsliv forutsigbarhet og like rammevilkår med resten av Europa, sier hun.

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Energi, klima og samferdsel

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855