- Har et mål om å produsere aluminium enda mer energieffektivt

Klimatoppmøtet i Peru er over uten store gjennombrudd, men norsk næringsliv fortsetter å jobbe frem mer klimavennlige løsninger. Bli med til Hydros testanlegg i Årdal.

Hydro vil produsere enda mer energieffektivt

Publisert 22.12.14

Energi og klima

Klimautfordringene berører oss alle. Og Hydro er en av flere norske bedrifter som ønsker å gjøre sin del av klimajobben. Ved avdelingen i Årdal i Sogn og Fjordane tester de derfor ut en celleteknologi som er mer energieffektiv enn i dag, og som kan redusere CO2-utslippene under produksjon av aluminium.

- Viktig å bruke så lite energi som mulig

-          Hydro som selskap har alltid tatt samfunnsansvar, vært opptatt av å gi minst mulig miljøavtrykk der vi er. Det som er viktig for oss er å bruke så lite energi som mulig når vi produserer aluminium, sier Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro.

I mange år har Hydro levert aluminium til store deler av verden. Og når Hydro produserer ved bruk av fornybare ressurser og ny teknologi, som krever mindre energi enn tidligere, vil miljøet kunne spares globalt.

Verdensledende

 I dag går det med cirka 14 kilowattimer for å produsere en kilo aluminium.  For en tid tilbake gikk det med over tre ganger så mye. Hydro jobber med å stadig bruke mindre energi for å produsere samme mengde aluminium.

-          På testsenteret vårt har vi elektrolyse-celle som klarer dette på 12,5 kilowattimer. Også har vi et strekkmål der ute: Vi skal ned på ti kilowattimer for å produsere en kilo aluminium.

På Hydros testsenter for elektrolyseteknologi testes og utvikles neste generasjons elektrolyseteknologi.  

-          Det er det siste, det beste vi har. Ingen celler i verden er bedre på energiforbruk og effektivitet enn disse cellene.

Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro. Testsenteret i Årdal i bakgrunn.Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro. Testsenteret i Årdal i bakgrunn.

- De totale CO2-utslippene i verden kan gå ned

Og det er disse cellene som skal inn på teknologipiloten som Hydro planlegger å bygge på Karmøy for å teste den nye teknologien i industriell skala. Med det vil Karmøy få verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon. Anlegget vil tidligst kunne starte produksjon av aluminium i 2017.

-          Ved at vi produserer aluminium i Norge basert på vannkraft, betyr at det blir produsert mindre aluminium andre steder i verden hvor den vil vært basert på kullkraft. Det gjør at de totale CO2-utslippene i verden går ned. Det er viktig for de klimautfordringene vi har, mener Vatne.  

Enova har bestemt seg for å tildele Hydro 1,5 milliarder kroner for å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Støtten forutsetter godkjenning av EFTAs overvåkingsorgan, ESA.