– Norge bør vise vei

Vi må vise at vi klarer å løse klimautfordringene og samtidig få til økonomisk vekst, mener administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund om oppløpet til klimatoppmøtet i Paris.

– Norge bør vise vei

Publisert 17.09.15

Energi og klima

– Norge har et større ansvar i klimaforhandlingene enn vår størrelse skulle tilsi. Vi har gjort mye internasjonalt allerede når det gjelder klima, vi har et godt renomme, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. – Nødvendig å tenke både på klimaet og økonomisk vekst

Hun vektlegger også Norges næringsliv som ligger langt foran når det gjelder å utvikle lavutslippsteknologier. Derfor mener hun Norge bør ta en aktiv rolle og vise vei.

– Det som blir veldig viktig nå er at vi viser at det vi klarer å løse klimautfordringen og samtidig få til økonomisk vekst, er ikke bare mulig, men sannsynligvis også nødvendig hvis vi skal klare å lykkes, mener Skogen Lund. 

Les også: LO og NHO med felles klimamål

Hun mener derfor det gjelder å vise hvordan vi på mange områder har vært tidlig ute fordi vi har hatt streng nasjonal lovgivning.

– Også har vi utviklet teknologier og måter å jobbe på som har ført til mer klimavennlige  prosesser. Det gir oss et konkurransefortrinn i dag.

Se video: Hydro vil produsere enda mer energieffektivt

Se video: Elkem Bremanger tar klimaansvar

Fem innspill i forkant av klimatoppmøtet

Det handler ikke bare om å redusere utslipp, men også om å øke jordens evne til å fange utslipp.

–  Jeg tror det er viktig at møtet i Paris fokuserer på å i hvertfall legge rammene for hvordan global karbonprising kan fungere, og at den baseres på fornuftige markedsmekanismer. Hvis ikke du får dette til å fungere i takt med markedet, vil du ikke få det til.

NHO-direktøren mener videre at det er viktig at alle land kommiterer seg.

– Tidligere har det strandet i gapet mellom rike og mindre rike land. Vi må over dette. Det er en global utfordring, og vi må se etter en måte å få alle land med på.

Til slutt vil jeg si at det havner ikke bare om å redusere utslipp, men også å øke jordens evne til å fange utslipp. Derfor er arbeidet med regnskogsarbeid og landbrukspolitikk, og hvordan bruke arealene på jorden på en fornuftig måte, viktig.

Se og les også: – Jeg tror vi får en avtale i Paris

Les også: Et veiskille i norsk klimapolitikk