10 begreper du må kunne når du snakker om grønt skifte

5. januar kan du følge NHOs Årskonferanse direkte på nho.no. Her er begrepene du må kunne for å delta i debatten om det grønne skiftet.

#205

Det er mange begreper som svirrer når man snakker om det grønne skiftet. Hva betyr f.eks. togradersmålet? Illustrasjonsfoto.

Publisert 02.01.17

Energi og klima

1. Global oppvarming

Økning i den globale gjennomsnittstemperaturen.

2. Togradersmålet

Mål om begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader over nivået i 1870 ( førindustrielt nivå ).

3. Klimaendring

Variasjon i gjennomsnittsværet over tid.

4. Det grønne skiftet

En endringsprosess som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp.

5. Parisavtalen

Historiens første globale klimaavtale som forplikter alle land, og hvor landene er enige om at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før århundret er over. I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader.

Les alt om NHOs årskonferanse: "Made in Norway – på jobb for en grønn fremtid."

6. Karbon fangst- og lagring (CCS)

Fangst av CO2 fra store utslippskilder som kullkraftverk eller industri, som lagres under bakken i stedet for å slippe det ut i atmosfæren. Karbonfangst og lagring kalles ofte CCS etter det engelske navnet Carbon Capture and Storage

7. Sirkulær økonomi

Avfall som konsept forsvinner, og ressursene forblir i kretsløpet i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning.

8. Bioøkonomi

Verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.

9. Klimarisiko

Risiko knyttet til konsekvenser av fysiske klimaendringer (ekstremvær, tørke, flom med mer).

10. Karbonrisiko

Risiko for virksomheter som blir utsatt for strengere klimareguleringer, endre forbrukeratferd, høyere utslippskostnader med mer.

Se NHOs årskonferansen direkte 5.januar