16 tiltak for bedre oljevernberedskap

Et utvalg, der NHO har vært med, lanserte i dag 16 tiltak som skal styrke oljevernberedskapen.

Utvalgets rapport med 16 anbefalinger for utvikling og forbedringer slik at nasjonen står bedre rustet ved et akutt oljeutslipp.

Publisert 06.02.15

Energi og klima

Regjeringen oppnevnte våren 2014 et utvalg for å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kunne styrkes.

Norge er langt fremme innen oljevern. Forskningsaktiviteten og produktutviklingen blir lagt merke til internasjonalt.

Sårbær næring

Markedet for produkter og tjenester er imidlertid krevende, og styres i stor grad av myndighetskrav og plutselige behov som følge av akutt oljeforurensning som etter skipshavari. Dette gjør næringen sårbar, og det er nødvendig med tiltak for å sikre investeringer i forskning og innovasjon for bedre produkter og tjenester mot akutt oljeforurensning.

NHO har sittet i utvalget som i dag overleverer 16 tilrådninger til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Utvalget anbefaler blant annet

  • Leverandørindustrien for oljevernutstyr og -tjenester bør styrkes gjennom et eget leverandørutviklingsprogram
  • Utvikling av ny teknologi bør stimuleres ved å stille funksjonskrav utover det eksisterende utstyr i dag kan innfri.
  • Det må være kontinuitet i statlige anskaffelser for å gi leverandørene forutsigbarhet.
  • Det bør etableres støtteordninger til internasjonal markedsføring for eksport av oljevernmateriell for å bedre markedsgrunnlag for teknologiutvikling.

Utvalget har bestått av representanter fra Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Miljøstiftelsen Bellona, KS Kommunesektorens organisasjon, Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), Norges forskningsråd, NHO, Norsk olje og gass, LO og SINTEF.

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Telefon
23088338