Kriterier for Næringslivets klimapris

Her er kriteriene til Næringslivets klimapris som NHO og ZERO deler ut under årets Zerokonferanse 12.november.

Publisert 01.09.14

Energi og klima

Næringslivets klimapris er

  • Et samarbeid mellom NHO og Zero for å skape oppmerksomhet rundt bedrifter som enten leverer gode klimavennlige løsninger eller som har gjort større grep i egen organisasjon for å redusere klimautslipp.
  • Utdeles på Zero-konferansen 12. november 2014.

Kriterier for nominasjoner:

  1. Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
  2. Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
  3. Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
  4. Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
  5. Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

(*kan være utenlandsk eid)

Jury:

  • Kristin Skogen Lund, adm. dir. NHO
  • Marius Holm, leder Zero
  • Ingvald Strømmen, professor og dekanus ved NTNU

Forutsetninger

Til Zero-konferansen utmerkes enten tre av de beste bedriftene/løsningene, eller kun den ene vinneren. Det forutsettes at juryen er samstemt om de som skal hedres på konferansen.