Er dette noe bare NHO ser behov for?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

I veikartet for næringslivets transporter ble CO2-fondet pekt på som løsning av alle 13 organisasjonene som sto bak veikartet: NHO, LO, NHO Sjøfart, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Luftfart, Norges Lastebileier-Forbund, Norge Skogeierforbund, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Petroleumsinstitutt, Zero, Norsk Havneforening og Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon. Flere partier og aktører har dette også som et innspill til Statsbudsjettet for 2017, deriblant miljøorganisasjonen Zero og KrF.