Finnes det erfaringer med slike fondsløsninger?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Forslaget om Næringslivets CO2-fond bygger på rundt 10 års erfaring med NOX-fondet. NOx-fondet ble etablert i 2008 etter en avtale mellom staten ved Miljøverndepartementet og 15 samarbeidende næringsorganisasjoner om kutt av NOx. Da NOx-avgiften ble innført viste den seg ikke å ha tilstrekkelig effekt på utslippene, og avgiften ble supplert med en miljøavtale mellom staten og næringslivet der målet var å oppnå en vesentlig reduksjon av NOx fra utslippskilder og fremdriftsmotorer over 750 kWh.

NOx-fondet har hittil bidratt til å redusere Norges NOx-utslipp med 30 000 tonn, og har bidratt sterkt til å innfri Norges internasjonale forpliktelser. NOx-avtalen har også som en bieffekt gitt en årlig reduksjon i utslippene av klimagasser på 0,5 millioner tonn.