Fullfinansierer staten bedriftenes innkjøp med denne ordningen?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Hensikten med CO2-fondet er å dekke medlemmenes merkostnader ved innkjøp av kjøretøy og materiell med fornybare fremdriftsløsninger, sammenliknet med et konvensjonelt kjøretøy. På samme måte som elbilfordelene, vil en slik ordning gjøre null- og lavutslippskjøretøy konkurransedyktig i markedet, og bli et reelt alternativ som også de små og mellomstore aktører i transportnæringen kan ta i bruk.

Dette vil kunne medføre at flere bedrifter investerer i ny teknologi selv om modenheten til teknologien fortsatt er fersk. Det kan bidra til å bryte barrierene for at ny teknologi tas i bruk, og med det føre til at kritisk masse for etterspørselen kommer opp til et nivå der serieproduksjon kan bli mulig. Dette er neppe mulig for Norges bidrag alene, men vil likevel danne et tilskudd til å nå kritisk masse. Det er først når etterspørselen kommer til et visst nivå at serieproduksjon lønner seg og at enhetskostnadene vil avta. Dette kan gi en selvforsterkende effekt og føre til at flere tar teknologien i bruk.