Har ikke transportbedriftene selv et ansvar for å kjøpe inn mer klimavennlige kjøretøy?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Store transportbedrifter som Asko, Tine og Posten, som i stor grad driver egentransport, har økonomiske muskler til å teste ut og kjøpe inn klimavennlige kjøretøy før de blir allment tilgjengelig i markedet. Disse tar rollen som "bjellesauer" og går foran, men det store skiftet skjer ikke før resten av næringen kommer etter. Transportnæringen domineres av mange små aktører, totalt 70.000 lastebiler, 17.000 busser, 450.000 varebiler, 270 ferger med videre, som operer i et marked med tøffe konkurranseforhold og små marginer. Investeringer i kjøretøy og utstyr må kunne gi lønnsomhet i konkurranse om anbud med norske og utenlandske transportører. Mange av disse aktørene har liten mulighet til å investere i nye og klimavennlige fremdriftsløsninger dersom innkjøpsprisen er dobbel og det er økt risiko for driftsavbrudd og problemer.