Hva skal til for at virksomheter melder seg inn i fondet?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Incentivet for å melde seg inn ligger først og fremst i at bedriften får anledning til å søke om støtte til tiltak for å redusere klimagassutslippene. Det er viktig at flest mulig gjøres klar over hvilke muligheter det er for utslippsreduksjoner innenfor deres virksomhet. Det bør tenkes ut hvordan medlemsbedriftene kan profilere seg og styrke sin konkurranseposisjon i markedet som medlemmer av CO2-fondet (merkeordning).

Riset bak speilet er at dette frivillige tiltaket blir erstattet av politiske tiltak som høyere avgifter og reguleringer, hvis målene ikke nås. Det bør også vurderes innføring av en eventuell rabatt etter mønster NOx-fondet, som da må betales ut til medlemmene av CO2-fondet etterskuddsvis. Jo mer kostnadseffektivt utslippsreduksjonene gjennomføres, dess større tilbakebetalinger vil det kunne være mulig å oppnå.