Hvem skal omfattes av fondet?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

NHO har som utgangspunkt at et CO2-fond bør omfatte så mye som mulig av næringslivets transporter, det vil si lastebiler, busser, varebiler, landbruks- og anleggsmaskiner, ferger, nærskipsfart og fly. Fondets omfang og innretning må avklares i forhandlinger med myndighetene.