Hvor store kutt i CO2 kan man forvente med et slikt fond?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

Størrelsen på CO2-reduksjonen er avhengig av avtalen og virkemidlene som tas i bruk. Transportøkonomisk Institutt (TØI) publiserte i mars 2016 en utredning på oppdrag fra NHO, om hvilken effekt et CO2-fond vil kunne ha på utslippene fra tungtransporten (lastebiler og trailere). TØI-rapporten viser at CO2-utslippene fra tungtransporten kan reduseres betydelig frem mot 2030 med et slikt fond. Ulike tiltakspakker med kombinasjon av biodiesel, biogass, el og hydrogen vil gi CO2-besparelser på 23 til 36 prosent fram mot 2030.

Veikartet for næringslivets transporter illustrerte at CO2-utslippene kan reduseres med 45-60 prosent innen 2030, og gå mot null utslipp i 2050, dersom næringslivet og myndighetene spiller på lag. Et viktig virkemiddel i veikartet for å stimulere til et slikt skifte er etablering av et CO2-fond.