Hvordan kan fondet organiseres rent praktisk?

Publisert 09.11.16

Energi og klima

NOx-fondets administrasjon har erfaring med å håndtere medlemsinnbetalinger og har et utprøvd system for å vurdere av søknader til ulike prosjekter. Det er i tillegg slik at en rekke tiltak både har en positiv effekt på utslipp av NOx og CO2. Det betyr at et prosjekt kan være kvalifisert til støtte fra begge fond, og på den måten oppnå en høyere støtteandel og dermed ha større sjanse for å bli realisert. Det er derfor gode grunner til å ha ett felles sekretariat for begge fondene.