Nyhetsarkiv

 1. Spørsmål og svar om CO2-fondet

  5. desember 2016 | Energi og klima

  NHO er glad for at forslaget vårt om et CO2-fond for næringslivet er tatt til følge i statsbudsjettet. Her er alt du må vite om fondet.

 2. Mer konkret nasjonal strategi for bioøkonomi

  29. november 2016 | Energi og klima

  - NHO er glad for at Regjeringen legger frem en nasjonal strategi for bioøkonomi. Riktig retning er lagt. Neste steg må være en nærmere konkretisering utover "legge til rette for" og "koordinere", sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

 3. Eit moderne folkeeventyr

  15. november 2016 | Energi og klima, Oslo og Akershus

  Tore Ulstein om NHOs Årskonferanse 2017: Det vi gjer no, gjer vi for dei som kjem etter oss. Kva blir våre barnebarns dom over dei val vi tek i dag?

 4. Spørsmål og svar om CO2-fondet

  9. november 2016 | Energi og klima

  NHOs forslag om et CO2-fond får støtte fra mange hold. Her er alt du må vite om fondet.

 5. Kan Norge bli en hydrogen-nasjon?

  8. november 2016 | Energi og klima

  Norge har alle forutsetninger for å ta en lederrolle internasjonalt innen produksjon og bruk av hydrogen som energibærer. Det var budskapet under NHOs hydrogenseminar i Trondheim.

 6. Kan Norge bli en hydrogen-nasjon?

  24. oktober 2016 | Energi og klima

  Norge har forutsetninger for å bli en motor i utvikling og bruk av hydrogen som energibærer. Dette, samt store verdiskapingsmuligheter, er tema på et NHO-seminar i Trondheim 4. november.

 7. Reformen av EUs kvotehandelssystem

  17. oktober 2016 | Energi og klima, NHO Brussel

  I forbindelse med den pågående reformen av EUs kvotehandelsregime EU-ETS, organiserte BusinessEurope nylig en høynivåkonferanse om hvilken virkning det nye systemet vil ha på selskapers investeringsbeslutninger.

 8. - CO2-fond nødvendig for å nå klimamål

  26. september 2016 | Energi og klima, Samferdsel

  Et CO2-fond kan redusere utslippene fra tungtransporten med 20-50 prosent. - Vi trenger en politikk som virker, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

 9. Nominér til Næringslivets klimapris 2016

  14. september 2016 | Energi og klima

  Foreslå egen eller andres bedrift til Næringslivets klimapris, som NHO, NTNU og ZERO deler ut for tredje gang i år. Frist for nominasjoner er 10. november.

 10. Transport kan kutte utslipp

  12. september 2016 | Energi og klima, Samferdsel

  Klimagassene fra næringslivets transporter kan reduseres med minst 45 til 60 prosent innen 2030, skriver LOs Hans-Christian Gabrielsen og NHOs Svein Oppegaard.

 11. Transport-Norge viser vei til utslippskutt

  12. september 2016 | Energi og klima, Samferdsel

  Med et veikart viser NHO, LO og 11 andre organisasjoner hvordan næringslivets transporter skal bevege seg mot null utslipp i 2050.

 12. Effektive tiltak gir store klimakutt

  21. juli 2016 | Energi og klima, Statsbudsjettet

  NHO har foreslått effektive tiltak som vil sørge for at Norge kan kutte utslippene for transport, bygg, landbruk og avfall med 40 prosent innen 2030.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
7 >