Slik løser bedrifter gjenvinnings-utfordringer i Europa

Norske Yaras gjenvinningsløsning for avløpsvann i Oslo er ett av eksemplene som blir trukket frem når BusinessEurope viser hvordan en sirkulær økonomi sikrer bærekraftig vekst.

#205

VEAS' anlegg i Oslo. (Foto: VEAS)

Publisert 02.06.17

Energi og klima

BusinessEurope, der NHO er medlem, har nettopp lansert nettstedet www.circulary.eu. Det viser hvordan mange europeiske bedrifter kontinuerlig arbeider for økt bærekraft med gjenbruk og nye produksjonsprosesser, samt hvilke muligheter og utfordringer de forskjellige industrisektorene har.

En av bedriftene er Norske Yara som har utviklet en metode for gjenvinning av Nitrogen til mineralgjødsel fra avløpsvann i samarbeid med Oslo kommunes VEAS.

Europa vil sikre økonomisk vekst, ressurstilgang, naturmangfold, velferd og helse ved en sirkulær økonomi. I kretsløp uten tap av ressurser basert på gjenbruk, reparasjon og materialgjenvinning skal ressursbruken ned samtidig som klimagassutslipp reduseres.

- Dette er en modell som motiverer til innovativ produktdesign og materialbruk av stor betydning for norsk konkurransekraft og verdiskapning. Norge er verdensledende på ressurseffektivitet, men forspranget kan innhentes hvis vi ikke satser på teknologiutvikling for sirkulær- og bioøkonomi for økt bærekraft, sier avdelingsdirektør i NHO, Per Øyvind Langeland.

- Riktige verktøy og en helhetlig verdikjede tekning vil sette oss i stand til å bidra til løsningene på verdens klima- og miljøutfordringer og samtidig hevde oss i den internasjonale konkurransen.

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Mobil
91778420