- Avfall er ressurser på avveie

- Verden har et råvareproblem: Vi har snart brukt opp flere nødvendige naturressurser. Derfor må vi bruke ressursene om og om igjen, sier Erik Osmundsen.

#205

Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, mener sirkulærøkonomi er løsningen på fremtidens ressursproblem. (Foto: Robert McPherson)

Publisert 04.01.17

Energi og klima

- Det er dette vi kaller sirkulær økonomi, forklarer Osmundsen.

Han er konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Norges største gjenvinningsbedrift. Han er også en av foredragsholderne under NHOs Årskonferanse den 5. januar.

Les også: 10 begreper du må kunne for å snakke om det grønne skiftet

Osmundsen mener sirkulærøkonomi er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. - I en normal mobiltelefon er det for eksempel 40-50 forskjellige metaller. Mange av de vil vi gå tom for i løpet av 15-20 år, sier han.

- Allerede i dag sikrer vår bransje gjenvinning av viktige ressurser, og har en sentral rolle i sirkulærøkonomien. Fremtidens gjenvinningsindustri vil i enda større grad samarbeide med andre bransjer og aktører om å finne bærekraftige løsninger som sikrer at ressursene i avfallet ivaretas optimalt. 

Sirkulærøkonomi i praksis

Et eksempel på sirkulærøkonomi i praksis er Norsk Gjenvinnings samarbeid med isolasjonsprodusenten GLAVA®. Glass er den viktigste råvaren til GLAVAs produksjon av isolasjonsmateriale. Tidligere importerte GLAVA glass fra Europa, mens Norsk Gjenvinning eksporterte glass i rammer til forbrenning i Finland. Nå har Norsk Gjenvinning satt opp en løsning for glassknusing på sitt anlegg i Fredrikstad. Her blir glasset knust før det brukes som råvare i GLAVAS produksjon. Råvarene fra Norsk Gjenvinning tilsvarer cirka en tredjedel av GLAVAs glassbehov, og erstatter GLAVAs import av glass og forbruk av jomfruelige råvarer som sand, dolomitt, kalk og soda. Eksemplet viser at man ved hjelp av innovasjon klarer å finne gode miljøvennlig løsninger uten hjelp fra det offentlige.

Glass som er tatt ut fra vinduer går videre til knusing før den ferdige glassråvaren sendes til GLAVA. Foto: Norsk Gjenvinning.

#205

Effektive markeder er avgjørende

Ifølge Osmundsen handler sirkulærøkonomi om å la markedet sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av sekundære råvarer i produksjonen av nye varer. Kort sagt er det nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

- Effektive markeder er nøkkelen til å få sirkulærøkonomien til å fungere, sier Osmundsen. - Det er viktig at vi ikke tenker Norge isolert. Ressursproblemet er globalt, vi må se på muligheter og løsninger som går over landegrenser for å få skala. Vi må ha rammebetingelser som gjør at markedet for salg av sekundære råvarer fungerer like effektivt som for andre råvarer.

Produkter som varer lenger

- Sirkulærøkonomi er et alternativ til den tradisjonelle lineære «bruk-kast»-modellen hvor råvarer går tapt, fortsetter Osmundsen. - Morgendagens produkter må i større grad være designet for gjenbruk og gjenvinning. For forbrukere vil det innebære nye produkter som varer lenger, som enklere kan brukes om igjen eller gjenvinnes og i tillegg at de sparer penger.

Les alt om NHOs Årkskonferanse "Made In Norway"