KLIMAPRIS

Batteriferge hedret

Batterifergekonseptet ZeroCat, med fergen Ampere, ble i dag hedret med Næringslivets klimapris.

Bilde: Fjellstrand AS

Publisert 12.11.14

Energi og klima

Bak Næringslivets klimapris står miljøorganisasjonen ZERO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Prisen ble delt ut på Zerokonferansen.

Juryen, som består av ZERO, NTNU og NHO, peker på at fergen kombinerer flere gode enkeltløsninger inn i et fremragende sluttprodukt. Materialbruk, skrogform og ikke minst elektrisk drift gjør fergen utslippsfri. Konseptet med batteripakke på land for hurtig ladning er også en viktig del-innovasjon.

Juryen har lagt vekt på at tiltaket er realisert, og at ZeroCat er en spydspiss for utslippsfri maritim transport. Det har potensial for store utslippsreduksjoner i Norge, men er også et viktig klimatiltak andre steder i verden. Konseptet er en kommersiell mulighet for norsk maritim næring.

Fjellstrand Verft som har bygget fergen, Norled som drifter fergestrekningen, Siemens som leverandør og Staten Vegvesen som tilrettelegger, mottok prisen sammen. Alle de tre førstnevnte er NHO-medlemmer.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund deler ut klimaprisen på Zerokonferansen onsdag.

Teknologiutvikling

Ved prisoverrekkelsen pekte NHO-sjef Kristin Skogen Lund på at vinneren demonstrerer mulighetene for industri- og teknologiutvikling mot fremtiden, den demonstrerer at nullutslipp er mulig og at det er mulig for offentlig kunde å gå foran som krevende kunde.

Hun mener det er grunn til å være optimistisk på næringslivets vegne. Bredden i nominasjonene viser at næringslivet har klimaløsninger, og at potensialet både for grønn teknologiutvikling og store utslippskutt er stort. Vinneren av årets klimapris viser hvor viktig det er at myndighetene bruker rammebetingelsene slik at vi kan spille hverandre gode og få grønn teknologi til å ta skrittet fra tegnebrettet til virkelighet.

- Vinneren er et eksempel på grønt skifte i praksis. Innovasjon og entreprenørskap i næringslivet muliggjøres av grønne rammebetingelser, og resultatet er at Norges maritime næring tar ledertrøya på batteriferger, sier leder i ZERO, Marius Holm.