Ber om gasskonkurranse

NHO og en rekke andre næringsorganisasjoner ber regjeringen om å legge til rette for reell konkurranse for rørgass og flytende gass i det norske markedet.

Publisert 17.07.14

Energi og klima

En slik konkurranse vil styrke norske bedrifters konkurranseevne og bidra til mer mijløvennlige løsninger, skriver de ti organisasjonene i et brev til regjeringen. I tillegg til NHO, har blant annet Norges Rederiforbund, Norges Fiskarlag og KS Bedrift signert på brevet.

Det norske unntaket fra EUs gassdirektiv utløp 10. april i år. Norske myndigheter er nå i forhandlinger med Europakommisjonen om implementeringen av gassdirektivet. Det er viktig at utfallet av disse forhandlingene fører til at det etableres et regime som sikrer økt konkurranse både for rørgass og flytende gass (LNG), mener brevskriverne.

Mer konkurransedyktige vilkår vil stimulere til bruk av gass til fortrengsel for mer forurensende alternativer. Organisasjonene viser til at bruk av LNG i skipsfarten gir lave utslipp og kan bidra til å styrke skipsfartens konkurranseevne som transportør både på kysten og i oversjøisk fart. I industrien erstatter gass mer forurensende energibruk.

Kontakt oss

Geir Høibye

Spesialrådgiver

Næringslivets NOx-fond

geir.hoibye@nox-fondet.no
Telefon
23088298