Biodrivstoff på Tofte

Statkraft og Södra vil starte produksjon av biodrivstoff i den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte. Statkraft kjøper Södra Cell Tofte AS som eier hele industriområdet.

Publisert 16.05.14

Energi og klima

Statkraft og Södra har inngått en intensjonsavtale om å danne et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare, skriver de i en felles pressemelding

– Statkraft ser på biodrivstoff som et interessant område innen fornybar energi. Jeg tror samarbeidet med Södra vil bli et godt fundament for utvikling av prosjektet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

NHO synes det er svært positivt at treforedlingsindustrien, som lenge har slitt med dårlig lønnsomhet og nedbygging, finner nye produkter, konsepter og løsninger. Produkter som kjemikalier og materialer basert på fornybare råvarer vil være en del av klimaløsningen. Norge har gode forutsetninger for å øke produksjonen av slike foredlede produkter basert på fornybart karbon.