23. KONSESJONSRUNDE

Bra for norsk verdiskaping

Regjeringen lyser ut nye leteområder i nord: - Dette gir store muligheter for fremtidig verdiskaping, ikke minst i Nord-Norge, sier  NHOs Petter Haas Brubakk.

Illustrasjon: Njord A-plattformen (Foto: Øyvind Nesvåg/Statoil)

Publisert 20.01.15

Energi og klima

Olje- og energidepartementet kunngjorde i dag utlysning av 23. konsesjonsrunde:

- NHO er glad for at regjeringen i dag fjerner all tvil som har oppstått med utsettelsen av den 23. konsesjonsrunden, og at det i dag for første gang siden 1994 åpnes for utforsking av et helt nytt område på norsk sokkel. Tildeling av nye arealer er helt avgjørende for aktivitet og verdiskaping på sokkelen, og det er knyttet store forventninger til hvilke ressurser som kan finnes i Barentshavet Sørøst. NHO håper dette vil bidra til ny aktivitet og økt verdiskaping i nord, sier NHOs næringspolitiske direktør, Petter Haas Brubakk.

- Vi er tilfreds med at Regjeringen tar konsekvensene av markedsutsiktene for langt lavere investeringstakt på norsk sokkel. Det er viktig at leteaktivitetene holdes på et høyt nivå. For Nord-Norge representerer også dette store muligheter for videre næringsutvikling og verdiskaping.

Runden omfatter 57 blokker, eller deler av blokker. Disse fordeler seg på 34 blokker i Barentshavet sørøst (det tidligere omstridte området mot Russland), 20 blokker i øvrige deler av Barentshavet og 3 blokker i Norskehavet. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2016.

- Dette vil gi unike muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien i en pressemelding.

For bransjen og for Nord-Norge er dette en god dag, ifølge NHO-landsforeningen Norsk olje og gass. De ser det som svært positivt at regjeringen nå lyser ut nytt område for første gang siden 1994, og gir næringen tilgang til nytt areal:

- Langsiktighet og forutsigbarhet er helt nødvendig dersom norsk sokkel fortsatt skal være et attraktivt område å investere i. Det vil disse nye områdene være med på å sikre, sier administrerende direktør Gro Brækken.