Calderón-kommisjonen med rapport om bærekraftig infrastruktur

- Fremtidsrettet infrastruktur er en viktig del av klimaløsningen, sier kommisjonsmedlem og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund

Det er avgjørende hvordan vi bygger infrastruktur, ifølge kommisjonsmedlem Kristin Skogen Lund. (Arkivfoto)

Publisert 07.10.16

Energi og klima

Calderón-kommisjonen – The Global Commission on the Economy and Climate - har lagt frem sin tredje rapport. 2016-rapporten har tittelen The Sustainable Infrastructure Imperative: Financing for Better Growth and Development.

Les den siste rapporten fra Calderón-kommisjonen

Bærekraftig infrastruktur er avgjørende for å håndtere global vekst, nå globale bærekraftmål og redusere klimarisikoen, heter det i rapporten. Den følger opp de to forrige rapportene fra 2014 og 2015 om å tilrettelegge for bedre økonomisk vekst med lavere klimagassutslipp. Årets rapport tar spesielt opp finansiering av fremtidsrettet infrastruktur.

90 000 milliarder dollar

De kommende 15 årene vil det globalt investeres rundt 90 000 milliarder USD i infrastruktur, om vi inkluderer energi, transport, bygninger samt vann og avløp, i tillegg til skog- og landområder. To tredeler av investeringene vil komme i land under utvikling.

- Det er avgjørende hvordan vi bygger byer, produserer og bruker energi, transporterer folk og gods og forvalter landområder. Vi når ikke klimamålene uten at vi greier å kombinere utvikling, økonomisk vekst og jobbskaping med utslippsreduksjoner, sier Skogen Lund.

Les 2015-rapport: Seizing the Global Opportunity

Les 2014-rapport: Better Growth Better Climate

Grunnlaget for god infrastruktur

Den nye rapporten peker på fire viktige områder som legger grunnlaget for god infrastruktur:

  • Mer riktig karbonprising, både knyttet til kostnader for utslipp og fjerning av subsidier
  • Bedre rammeverk for investeringsbeslutninger, som fører til mer fornybar energi og utfasing av kull
  • Finanssystem som leverer både i omfang og kvalitet, også med hensyn til klimarisiko
  • Sterk satsing på utvikling og bruk av miljøteknologi, både fra næringsliv og myndigheter

The Global Commission on the Economy and Climate er en internasjonal klimakommisjon ledet av den tidligere mexicanske presidenten Felipe Calderón.