CO2-fangst mulig

Gassnova bekrefter at det er mulig å realisere fullskala CO2-håndtering i Norge. NHO er glad for konklusjonen og mener norske bedrifter er klare.

Gassnova peker bl.a. på Norcem Brevik som relevant anlegg for videre studier av CO2-fangst. (Foto: Norcem)

Publisert 06.05.15

Energi og klima

- Få land har større egeninteresse av at det utvikles teknologi for CO2-fangst og lagring enn Norge. Norske industrielle aktører er klar til å gå videre med studier for etablering av fullskala CO2-fangst på sine anlegg. Nå er det opp til myndighetene å etablere nødvendige rammevilkår, uttaler direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, i en kommentar til Gassnovas mulighetsstudie.

NHO er glad for at Gassnovas i sin mulighetsstudie bekrefter at det er mulig å realisere ambisjonen fullskala CO2-handtering i Norge. Gassnova peker på Norcem Brevik og Yara Porsgrunn som relevante anlegg for videre studier av CO2-fangst, og anbefaler videreføring av dialogen med avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. I mulighetsstudien pekes det på at de industrielle aktørenes interesse for å delta i et CO2-håndteringsprosjekt avhenger av hvilke rammevilkår som etableres fra statens side.

- NHO mener Norge må ha et sterkt engasjement på karbonfangst og lagring (CCS), slik at fullskala demonstrasjonsanlegg i Norge blir realisert og det blir en kommersiell teknologi på global basis. Mulighetsstudien viser at løsningene for fangst og transport er mer modne enn løsningene for lagring av CO2, som er et statlig ansvar. Det er helt avgjørende at myndighetene nå iverksetter arbeid med å organisere og utvikle infrastruktur for transport og lagring av CO2 i Nordsjøen, avslutter Brubakk.