El-ferger som klimaløsning

Norge kan kutte CO2-utslipp tilsvarende 80.000 personbiler per år ved å erstatte dieseldrevne bilferger med batterifartøy på 52 fergestrekninger, viser ny rapport.

Verdens første batteriferge, Ampere. (Foto: Fjellstrand)

Publisert 21.05.15

Energi og klima

Rapporten er utarbeidet av DNV GL på oppdrag fra Energi Norge.

Syv av ti fergestrekninger i rapporten kan elektrifiseres med en tiltakskostnad under 1100 kroner per tonn, og faller dermed innenfor tiltak som den statlige Klimakur-rapporten har anbefalt må gjennomføres for å nå klimamålene i 2020.

– Dette er et viktig signal til staten og fylkeskommunene om å legge inn krav om elektrifisering i nye anbud, til regjeringen om å se på nye tilskuddsordninger – for eksempel gjennom Enova – og til rederiene om å gjennomføre tiltak der det allerede er lønnsomt, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.