En av verdens mest miljøvennlige produsenter av silisium

Silisium fra Elkem Bremanger er viktig i både solcelleproduksjon og i forskningen på å utbedre batterier til el-biler. Og Elkems produksjon i Norge foregår kun med fornybar vannkraft som energikilde.

Elkem Bremanger tar klimaansvar

Publisert 16.04.15

Sogn og Fjordane, Energi og klima

Silisium omgir oss nesten overalt. Alle som har en iPhone, for eksempel, har med Elkem Bremangers produkter å gjøre hver dag.

 Les mer om silisium

- Cirka tre gram av vårt spesialprodukt silgrain finnes i hver iPhone, sier administrerende direktør i Elkem Bremanger, Arne Werge-Olsen.

Elkems silisiumverk i Bremanger ligger i Svelgen i Sogn og Fjordane, og er verdens eneste produsent av spesialproduktet Silgrain®, som brukes blant annet til å gjøre aluminium sterkere og mer smidig.

Og Silgrain ® er et spesialprodukt av Silisium. 

- Produksjonsprosessen på Elkem Bremanger starter med råmaterialet kvarts som går inn i ovnen. Produktet som kommer ut, etter knusing, er silisium, 92 %. Det blir brukt til å produsere Silgrain som er produktet vil selger til produksjon av polysilisium, forteller prosessingeniør Hilde Myklebust.    

 

Vil erstatte fossilt karbon med biokarbon

Og som produsent av silisium generelt, er Elkem Bremanger blant verdens mest miljøvennlige produsenter.

- All energien som inngår i produksjonen her er fornybar vannkraft, sier Werge-Olsen.

I tillegg ønsker Elkem å bruke mer biokarbon som kjemisk reduskjonsmateriale i produksjonsprosessen.

 -  Treflis er blant karbonkildene våre som inngår i produksjon av silisium og ferrosilisium. Elkem forsker målretta for å bruke mer biokarbon, og gå mer og mer bort fra fossilt karbon.

Mesteparten av silisiumet går til solcelleproduksjon

Brorparten av spesialsilisiumet Elkem produserer til miljøfremmede produkter, som blant annet solcellepaneler.  

 - Mer enn 50 % av silisiumet vi produserer her, blir eksportert til Asia. Der blir det produsert solceller.

Eksporten Elkem har tilsvarer tre terrawattimer med solcelleenergi. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 160 000 norske husstander per år. 

Forsker på bedre batteri til el-biler

I disse dager forsker Elkem også på produkter som kan gjøre at batterier til El-biler holder lengre enn de gjør i dag. 

- Vi jobber med silisium til batteri. Vi er i kontakt med bilprodusenter, universitet og batteriprodusenter, og leverer silisiumkvaliteter som de ser på for å utvikle mot anodemateriale til batteri, sier prosessingeniør Jarl Flatøy.   

 

- Ved å skifte anodematerialet i batteriet med silisium, vil det kunne øke rekkeviden til el-biler betydelig, og el-biler vil bli mer attraktive på markedet, utdyper han.

Varmer opp idrettsbane, skole og sykehjem med spillvarme

For Elkem er det å ta samfunnsansvar viktig. Derfor brukes varmen som er til overs fra hjørnesteinsbedriften i bygda, blant annet til å varme opp fotballbanen.

 - I avgassrørene er det mye energi som går ut. En god del av det bruker vi til å produsere varmt vann som går til oppvarming av idrettsbane, kommunehus, idrettshall, skole og sykehjem, sier Werge-Olsen.

 - Det gir litt ekstra mening til arbeidet å være med på et slikt arbeid og en sånn utvikling, avslutter Flatøy.