Energisk om sikkerhet og union

Norsk olje og gass har møtt flere sentrale europaparlamentarikere og felles for dem alle er vektlegging av Norge som energileverandør.

EU-parlamentariker Paul Rubig, daglig leder i NHO Brussel Roald Gulbrandsen, og direktør i Norsk olje og gass Erling Kvadsheim.

Publisert 16.02.15

Energi og klima, NHO Brussel

Energiunion og energisikkerhet: Hensikten er å sikre EU sine egne innbyggere og samtidig legge grunnlag for økt verdiskaping samtidig som klimamålet om utslippsreduksjon oppfylles. Norge er tiltenkt en betydningsfull rolle, men det er ikke likegyldig hvordan politikken utformes. Et integrert og velfungerende indre marked for energi er en forutsetning.

EU har som kjent vedtatt et mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Skal dette målet oppnås erkjenner politikerne vi snakket med at man må ha en energimix som er mest mulig gunstig i et klimaperspektiv.

- Skal EU klare å nå sine klimamål må norsk gass være en sentral energifaktor også fremover. EU vil ikke kunne klare utslippsreduksjonene uten en kraftig vridning fra eksempelvis kull til gass, sa Erling Kvadsheim, direktør for miljø- og næringspolitikk i Norsk olje og gass.

Markedet for energi i EU må ha som mål å sikre en diversifisert sammensetting av energikilder og tilrettelegge for et mangfold av leverandører. Norsk olje og gass understreket behovet for sikkerhet i etterspørselen av gass fra EU.

- I investeringsplanene fra Europakommisjonen ligger det mange og store prosjekter som skal binde energimarkedet bedre sammen. I tillegg må vi ta i bruk ny teknologi for å styre markedene til forbrukernes beste. Her har vi en "bottom up" tilnærming, sa parlamentsmedlem Paul Rubig fra EPP-gruppen.

Norgesvennen Paul Rubig sa også at vårt land blir enda mer viktig som partner for EU fremover.

- Ukene fremover blir viktig for utformingen av EUs energipolitikk. For NHO her i Brussel vil det være viktig å bidra så godt som mulig i NHO-fellesskapet slik at vi ivaretar norske interesser best mulig, sier daglig leder i NHO Brussel, Roald Gulbrandsen.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564