ENERGIUNIONEN

Et felles marked for energi

- Fullføringen av det indre energimarkedet må til for å nå målene knyttet til klima, sier Roald Guldbrandsen i NHO Brussel.

Publisert 29.01.15

Energi og klima, NHO Brussel

Etableringen av en felles energiunion har høy prioritet for den nye Kommisjonen. Denne uken har visepresident Maros Sefcovic hatt møter i Europaparlamentet både med energi- og miljøkomiteen. Karrierediplomaten og sosialisten fra Slovakia ga fem glimt av hvordan Energiunionen skal utformes. For Norge som energinasjon åpner denne saken for både muligheter og trusler.

I dag importerer EU 53 prosent av sitt energiforbruk, til en verdi av 400 milliarder Euro. Unionen har et fragmentert energisystem ofte omtalt som 28 siloer. Uforutsigbarhet rundt energitilførsel, forsterket av den geopolitiske situasjonen, gjør det nødvendig med nye grep. 

For det første skal ny energiunion preges av sikkerhet, solidaritet og tillit. Derfor ønsker han at energidiplomati skal være høyt oppe på EU sin utenriksagenda. "Det er fullstendig uakseptabelt at Russland benytter gass som et politisk våpen. Tiden er inne for den Europeiske unionen", sa visepresidenten.

Energiunionen er avhengig av et indre marked som er sterkt og konkurransedyktig. Dette innebærer at markedet må bindes sammen slik at energi kan flyte fritt. For å få dette til er det nødvendig med store investeringer i infrastruktur. Sefcovic uttrykte at dette løftet må skje i flere etapper og man ønsker å starte med regionalt samarbeid.

- Det er først og fremst fullføringen av det indre energimarkedet som må til for å nå målene knyttet til klima, sier daglig leder for NHO Brussel, Roald Gulbrandsen.

Forutsetning

- Arbeidet med å få til et effektivt og konkurransedyktig marked som åpner for god differensiering av ulike tilbydere og energikilder er en avgjørende forutsetning for norsk næringsliv.

Økt energieffektivitet skal være den tredje dimensjonen I energiunionen. "Den reneste energien er den vi ikke benytter", sa Sefcovic, og understreket at bygninger, transport og vareproduksjon vil være de tre viktigste områdene å satse på.

I oktober vedtok EU et mål for reduksjon av utslipp på 40 prosent. Kommisjonen var svært tydelig på dette målet i forbindelse med klimakonferansen i Lima. Samtidig ble det understreket at ambisjonene innenfor EU er høye ikke minst i forbindelse med forhandlingene om markedsstabilitetsreserve og revisjon av kvotehandelssystemet.

Avslutningsvis understreket Sefcovic behovet for forskning. Ikke minst for å øke bruk av fornybar energi.

Det er ventet at kommisjonen skal presentere sine energiplaner i slutten av februar.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564