Et veiskille i norsk klimapolitikk

- Det er bra at regjeringen legger ambisiøse klimamål som gir norsk næringsliv samme rammebetingelser som EU, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk.

4. februar 2015: Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Tine Sundtoft la fram regjeringens forslag til norsk klimaforpliktelse for 2030 på en pressekonferanse ved Statsministerens kontor. Partilederne Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande deltok også. Foto: Statsministerens kontor

Publisert 04.02.15

Energi og klima

- Vi er glad for at regjeringen følger EU. Det er bra at Norge slutter alenegangen og blir med i den europeiske klimadugnaden, sier Brubakk.

Regjeringen har presentert ambisiøse klimamål som vil føre til betydelige utslippsreduksjoner i Norge. Som NHO og LO har anbefalt, skiller regjeringen mellom kvotepliktig- og ikke kvotepliktig sektor.

Lavutslippssamfunn skaper muligheter 
Det er store verdiskapingsmuligheter for norsk næringsliv i omleggingen til lavutslippssamfunnet.


- Dette er et godt utgangspunkt for at klimapolitikken skal skape flere arbeidsplasser enn den fjerner. Men det forutsetter store omstillinger som vil kreve kraftfulle offentlige virkemidler, som for eksempel et stort lavutslippsprogram for teknologiutvikling, også i tråd med NHOs og LOs anbefaling, sier Brubakk.

Unngår overbud grunnet flertall
Brubakk er også glad for at man nå unngår overbudspolitikk i Stortinget om målsettinger, siden det er flertall bak meldingen med samarbeidspartiene Venstre og KrF.


- Overordnet ser dette bra ut for Norges del, men vi må selvfølgelig avvente stortingsmeldingen, sier Brubakk.

Brubakks kommentarer gjelder det som kom frem på pressekonferansen og vi tar forbehold om eventuelle detaljer som kommer senere.

Kontakt oss

Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855