Forbereder klimarapport

- Klima og næringsutvikling er i økende grad sider av samme sak, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Denne uken møtte hun for første gang i Calderón-kommisjonen, for å jobbe med rapporten som kommer til sommeren.

Kommisjonsleder Felipe Calderón, statsminister Erna Solberg og NHO-sjef og kommisjonsmedlem Kristin Skogen Lund. (Foto: SMK)

Publisert 20.05.15

Energi og klima

Hun mener det er nettopp dette Kommisjonen adresserer, ikke minst gjennom sin første rapport Better Growth, Better Climate, som kom sist høst. Også kommisjonslederen, den tidligere mexicanske presidenten Felipe Calderón, mener det går an å kombinere økonomisk vekst og klimahensyn.

- Om vi gjør de rette tingene, tar de riktige beslutningene og valgene, så vil det heller ikke koste mer, sa Calderón.

På møtet mandag og tirsdag denne uken var hensikten å arbeide med neste rapport, som legges frem til sommeren. Også Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er nytt medlem av Kommisjonen.

The Global Commission on the Economy and Climate

- Velger vi gårsdagens løsninger, vil vi feile, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til Kommisjonen. Hun uttrykte store forventninger til den kommende rapporten, ikke minst frem mot klimatoppmøtet i Paris i desember.

Næringslivet må levere

- Det er næringslivet som må levere løsninger for lavere utslipp. En bærekraftig utvikling kan kun skapes ved næringslivets evne til å innovere og skape verdier, sier NHOs administrerende direktør og kommisjonsmedlem, Kristin Skogen Lund.

- Men dette er kostnadskrevende tiltak og næringslivet trenger myndighetenes hjelp. Både til å få frem og utvikle ny og banebrytende teknologi. Og til å stimulere markedet til å ta eksisterende, ny teknologi i bruk. Elbilene er et godt eksempel at dette nytter.

Skogen Lund understreker at norsk næringsliv ønsker å være ledende i bruk og utvikling av effektiv miljøteknologi som reduserer klimagassutslippene. Da må det også legges til rette for at utslippsreduserende, men kostnadskrevende tiltak kan gjennomføres uten tap av konkurranseevne.

- Klimaløsningen og lavutslippssamfunnet får vi gjennom internasjonalt samarbeid og kostnadseffektive nasjonale tiltak. Kommisjonsmedlemmer ga uttrykk for at Norge er et foregangsland og en viktig internasjonal samarbeidspartner.