Første steg mot ny NOx-avtale

Regjeringen ønsker ny NOx-avtale. - Positivt at de inviterer oss til forhandlingsbordet, sier Petter Haas Brubakk i NHO.

Bilde av Petter H. Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

Petter H. Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 29.05.15

- Næringslivet ønsker å arbeide videre med å redusere NOx-utslipp gjennom miljøavtalemodellen, og vi har hatt gode resultater så langt. Det er derfor gledelig at regjeringen ser ny NOx-avtale som et viktig ledd i den nye maritime strategien som ble lagt frem i dag, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk.

Her kan du lese mer om regjeringens maritime strategi.

Brubakk leder forhandlingsutvalget for ny NOx-avtale, og sier næringslivet står samlet bak ønsket om å videreføre miljøavtalen om NOx når avtalen løper ut i 2017.

- Miljøavtalen om NOx gir forutsigbare rammevilkår som reduserer utslippene og fremmer miljøvennlige teknologier. Resultatene av gjeldende miljøavtale viser seg så langt å være meget gode. Det er også et betydelig potensial for ytterligere reduksjon av NOx-utslipp dersom avtalen videreføres, sier Brubakk.

Næringslivets NOx-fond melder om et påtrykk fra bedrifter som ønsker en avklaring grunnet forestående investeringsbeslutninger. Også av den grunn er det ønskelig med et forhandlingsløp som gir en avklaring avklaring innen rimelig tid, forteller Brubakk.