KONJUNKTURRAPPORT

Fortsatt høy aktivitet

Investeringer og aktivitetsnivå på norsk sokkel vil fortsatt holde seg på et historisk høyt nivå, viser konjunkturrapporten fra Norsk olje og gass.

Illustrasjonsfoto: Gudrun-plattformen (Foto: Harald Pettersen, Statoil)

Publisert 11.11.14

Økonomisk politikk og analyse, Energi og klima

Aktivitetsnivået i norsk petroleumsnæring har vært sterkt stigende de siste årene, båret frem av høye energipriser, god funnutvikling og oppgraderinger av eldre felt. Toppen passeres i år, men investeringer og aktivitetsnivå vil fortsatt holde seg på et historisk høyt nivå som krever betydelig kapasitet både hos oljeselskaper og leverandørbedrifter.

Det økende kostnadsnivået bidrar til at robustheten i en rekke potensielle feltutbygginger er redusert. Norsk olje og gass’ Konjunkturrapport 2014 har derfor fått tittelen «Tid for konsolidering».

De samlede investeringene på norsk sokkel anslås å falle fra 221 milliarder kroner i 2014, til 197 milliarder i 2015, målt i faste 2014-kroner. Deretter blir de liggende på mellom 190 milliarder og drøyt 200 milliarder kroner årlig fram til 2019. 

- Nedgangen i investeringsnivå som nå er i ferd med å skje, er i betydelig grad en varslet korreksjon. Estimatene for investeringsutviklingen er samtidig relativt robuste for en oljepris rundt dagens nivå de nærmeste årene, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

- Investeringsbildet er som ventet – og relativt udramatisk. Oljesektorens investeringer vil være store i Norge i lang tid framover, men ikke gi de samme vekstimpulsene som de har til nå, sier avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO.