Fremmer EUs energimarked

NHO støtter regjeringens kommunikasjon med EU om Energiunionen. Forrige uke la olje- og energiminister Tord Lien frem Norges foreløpige innspill til EU.

Olje- og energiminister Tord Lien møtte Manuel Arias Canete, EU-kommissær for klima og energi, på energimøtet i Riga. (Foto: OED)

Publisert 09.02.15

Energi og klima

Velfungerende markeder, basert på stabile og ambisiøse rammebetingelser innenfor energi og klima, er den viktigste forutsetning for en raskere utvikling av bedre og mer effektive løsninger og teknologi mot lavutslippssamfunnet.

Norge er viktig for Europas energiforsyning, og har samtidig kommet lenger mot lavutslippssamfunnet enn EU, takket være utslippsfri vannkraft. Store deler av energi- og klimapolitikkens virkemidler er underlagt EUs regelverk. Med den store betydningen EUs energi- og klimapolitikk har for Norge, kreves det målrettet og aktiv politikk for medvirkning.

Kontakt oss

Per Anker-Nilssen

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

per.anker-nilssen@nho.no
Telefon
23088338