Gir bedriftene mulighet til å ta klimaansvar

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ser at norske bedrifter er en sentral del av løsningen på klimautfordringene.

Publisert 28.10.16

Energi og klima

Utvalget leverte fredag den etterlengtede rapporten til statsminister Erna Solberg.

Rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

NHO ønsker å gi skryt til utvalget for rapportens hovedanbefalinger. Svært mange av vurderingene og forslagene er i tråd med næringslivets forventninger til veien videre mot lavutslippssamfunnet.

Utvalget skal også ha honnør for måten de har trukket med seg næringslivet i arbeidet. Det er et eksempel til etterfølgelse.

Utvalget har lagt vekt på at løsningene må finnes i markedet og at løsningen finnes hos bedriftene, men at offentlige myndigheter også må ta ansvar og bidra. Vi trenger å styrke de etterspørselsorienterte virkemidlene.

NHO ønsker spesielt å trekke frem følgende fra rapporten:

Transport

Dette er den sektoren hvor vi må løse mest gjennom nasjonale grep og tiltak:

- Her må pisk og gulrot til. Det er bra at utvalget peker på et CO2-fond for næringslivets transporter – som samlet står for 2/3 av utslippene i transportsektoren. Vi trenger en el-bilsatsing for lastebiler, varetransport, ferger osv, sier Per Øyvind Langeland, NHOs avdelingsdirektør for energi, klima og samferdsel.

- Dette vil også stimulere utvikling og produksjon av nye energibærer og tilhørende løsninger i Norge, sier han.

Offentlige innkjøp

Det offentliges innkjøpsmakt må brukes for å akselerere det grønne skiftet.

- 500 milliarder kroner i etterspørselsstimulans brukes altfor dårlig i dag. Det er positivt at utvalget peker på å øke kompetansen, og i tillegg risikoavlastning for å fremme innovasjon og grønne innkjøp, sier Langeland.

Virkemiddelapparat

Virkemiddelapparatet for de ulike finansieringstilbudene må samkjøres bedre, sikre raskere behandling og en mer helhetlig inngang. Det er bra utvalget peker på det samme.

Satsingsområder

- I tråd med NHOs politikk peker utvalget også på mulighetene i det å satse tydelig på flere områder, blant annet bioøkonomi. Det er positivt, sier Langeland.

Kontakt oss

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Mobil
99792282