Gjenvinning av emballasje

Næringslivet har inngått mange miljøavtaler med staten om innsamling og gjenvinning av brukte produkter. Et viktig område er emballasje.

Publisert 22.05.14

Energi og klima

I emballasjeavtalene har næringslivet påtatt seg å sørge for gjenvinning av emballasje og emballasjeoptimering. NHO mener at disse forhandlede avtalene er miljø- og kostnadseffektive. Det er viktig at NHOs medlemsbedrifter støtter opp om avtalen og gjør et godt arbeid med sikte på optimering av emballasjen. Det kan være reduksjon av emballasje per enhet, eller spesialisert emballering som reduserer faren for brekkasje og ødelagt vare.

Den Norske Emballasjeforening – DNE – gjør et viktig arbeid for å motivere og informere bedriftene om optimal emballering. Det er ofte penger å tjene på optimal bruk av emballasje, i tillegg til miljøgevinsten. Kontakt gjerne DNE for nærmere informasjon om hvordan din bedrift kan arbeide bedre for miljøriktig emballering av produkter.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Telefon
23088140