Gledelig Hydro-satsing

Hydro vil utvikle et fullskala pilotanlegg på Karmøy for å verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon.

Fra Hydros anlegg på Karmøy. (Illustrasjon: Hydro)

Publisert 13.02.15

Energi og klima

ESA har godkjent Enovas støtte til Hydros planlagte pilotanlegg for aluminiumproduksjon på Karmøy. Med Enova-støtten ligger det til rette for at Hydro i full skala kan teste ut prosessteknologi i det som blir verdens mest energi- og miljøeffektive produksjonslinje for aluminium. Utbyggingen vil totalt koste 3,9 milliarder kroner, og Enova vil støtte anlegget med 1,5 milliarder kroner.

Teknologien er utviklet ved Hydros teknologisenter i Årdal. Norsk aluminiumproduksjon er allerede i verdensklasse i lave utslipp. Forbedret teknologi og vannkraftressursene gjør Norge til en utmerket lokalisering for prosessindustri også i fremtiden.

- Dette kan bli et Kinderegg: reduserte klimautslipp, teknologiutvikling og arbeidsplasser. Dette viser at norsk industri generelt og Hydro i særdeleshet går foran og spiller en viktig rolle i å finne løsninger på klimaproblemene, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk. 

- En teknologiutvikling som bidrar til økt ressurseffektivitet vil være viktig for å sikre en verdensledende prosessindustri i Norge.

Endelig byggebeslutning er avhengig av at det sikres en robust kraftløsning.

- Det er svært gledelig at prosjektet nå har kommet så langt at det er besluttet å investere, gitt at Hydro får sikret en robust kraftløsning, sier adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. 

- Karmøypiloten vil bli den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår. Beslutningen viser dermed vår tiltro til den norske teknologiklyngen og Norges fremtidige posisjon for bærekraftig produksjon av aluminium i et globalt klimaperspektiv, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg på hydro.com.